Úřední deska

Formuláře Hlavní strana Ostatní dokumenty
Rozpočty Výběrová řízení Vyhlášky obce
Výroční zprávy OÚ Zastupitelstvo Závěrečné účty obce

  Věc Velikost Vyvěšeno Platnost Pozn.
Klikněte pro více informací...  Download... Vyskeř - zokruhování vodovodu (výzva k podání nabídky)
kB 21.11.2018
Klikněte pro více informací...  Download... Výzva k pachtu obecních pozemků
kB 27.10.2016
Klikněte pro více informací...  Download... KOMUNIKACE U HLUBUČKŮ - výzva k podání nabídky
kB 20.07.2015
Klikněte pro více informací...  Download... KOMUNIKACE U HLUBUČKŮ - zadávací podmínky
kB 20.07.2015
Klikněte pro více informací...  Download... KOMUNIKACE U HLUBUČKŮ - výzva k podání nabídky
kB 20.07.2015
Klikněte pro více informací...  Download... KOMUNIKACE U HLUBUČKŮ - krycí list nabídky
kB 20.07.2015
Klikněte pro více informací...  Download... KOMUNIKACE U HLUBUČKŮ - čestné prohlášení
kB 20.07.2015
Klikněte pro více informací...  Download... KOMUNIKACE U HLUBUČKŮ-Oprava MK v obci Vyskeř-výkaz pro CN
kB 20.07.2015
Klikněte pro více informací...  Download... VYSKEŘ-oprava opěrné zdi u kostela Nanebevzetí Panny Marie
kB 03.02.2014
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
kB 14.01.2014
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
kB 14.01.2014
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
kB 14.01.2014
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
kB 14.01.2014
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
kB 14.01.2014
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele víceúčelového hřiště
kB 14.01.2014
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - obnova hřbitovní zdi na Vyskři /zadávací dokumentace/
kB 19.11.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - obnova hřbitovní zdi na Vyskři /výzva/
kB 19.11.2013
Klikněte pro více informací...  Download... Smlouva o dílo 06/013 (schodiště na hřbitov)
kB 09.07.2013
Klikněte pro více informací...  Download... Smlouva o dílo - Místní komunikace na Děčín
kB 09.07.2013
Klikněte pro více informací...  Download... SOD-Vyskeř-Stavební úpravy MK na ppč.1955/1 a 1955/3
kB 13.05.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - oprava komunikace na Děčín, protokol o výběru zhotovitele
kB 06.05.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - oprava komunikace k Šírkovým, protokol o výběru zhotovitele
kB 06.05.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 23.04.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VR PENZION - protokol o hodnocení nabídek str.3
kB 23.04.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VR PENZION - protokol o hodnocení nabídek str.2
kB 23.04.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VR PENZION - protokol o hodnocení nabídek str.1
kB 23.04.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ- PENZION - obnova terasy a kolárny
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ- PENZION - obnova terasy a kolárny
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ- PENZION - obnova terasy a kolárny
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ- PENZION - obnova terasy a kolárny
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ- PENZION - obnova terasy a kolárny
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - VYSKEŘ-obnova přístupové cesty a brány na hřbitov
kB 05.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - oprava komunikace k Šírkovým
kB 04.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - oprava komunikace k Šírkovým
kB 04.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - oprava komunikace na Děčín
kB 04.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - oprava komunikace na Děčín
kB 04.03.2013
Klikněte pro více informací...  Download... Pronájem Penzionu - výběrové řízení, přílohaII
kB 10.12.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Pronájem Penzionu - výběrové řízení, přílohaI
kB 10.12.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Pronájem Penzionu - výběrové řízení
kB 10.12.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Záměr pronajmout areál koupaliště v Sobotce
kB 19.11.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - Vyskeř,stavební úpravy opěrné zdi, protokol o výběru dodavatele
kB 13.11.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - Vyskeř,stavební úpravy opěrné zdi, krycí list
kB 24.10.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - Vyskeř,stavební úpravy opěrné zdi
kB 08.10.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - Vyskeř,stavební úpravy opěrné zdi
kB 08.10.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - Vyskeř,stavební úpravy opěrné zdi
kB 08.10.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ - Vyskeř,stavební úpravy opěrné zdi
kB 08.10.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výzva k soutěži na návrh obecního znaku a vlajky
kB 03.09.2012
Klikněte pro více informací...  Download... SDH Vyskeř - výběrové řízení na obnovu hasičské zbrojnice
kB 18.07.2012
Klikněte pro více informací...  Download... SDH Vyskeř - výběrové řízení na obnovu hasičské zbrojnice
kB 18.07.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Zadávací dokumentace k restaurování božího hrobu na Vyskři
kB 09.07.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Poptávkové řízení na restaurování božího hrobu na vyskři
kB 09.07.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele mostu u VK a odvodňovacího žlabu
kB 29.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zhotovitele mostu u VK a odvodňovacího žlabu
kB 28.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... VŘ- údržba zeleně, Protokol o hodnocení nabídek
kB 28.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Zápis z prohlídky místa VŘ-údržba zeleně
kB 14.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Prezenční listina z prohlídky místa VŘ-údržba zeleně
kB 14.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na údržbu zeleně v obci Vyskeř (krycí list)
kB 12.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na údržbu zeleně v obci Vyskeř (výkaz výměr)
kB 12.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na údržbu zeleně v obci Vyskeř (zadávací dokumentace)
kB 03.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na údržbu zeleně v obci Vyskeř (výzva)
kB 03.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na dodavatele mostu a odvodńovacího žlabu (výzva)
kB 02.03.2012
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na pronájem obchodu v obci Vyskeř
kB 25.10.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na pronájem bytu v obci Vyskeř
kB 25.10.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na pronájem bytu v obci Vyskeř
kB 12.09.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor bývalého obchodu v obci Vyskeř
kB 12.09.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Závazná smlouva na zimní údržbu komunikací
kB 05.09.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na zajištění zimní údržby komunikací
kB 05.09.2011
Klikněte pro více informací...  Download... ÚDRŽBÁŘ OBCE
kB 17.08.2011
Klikněte pro více informací...  Download... REKONSTRUKCE PENZIONU VYSKEŘ
kB 17.08.2011
Klikněte pro více informací...  Download... ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYSKEŘ
kB 17.08.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Pronájem obchodu a bytu v budově OÚ Vyskeř
kB 25.07.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Příloha k VŘ na nájemce Penzionu-soupis zařízení
kB 18.04.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na nájemce Penzionu
kB 18.04.2011
Klikněte pro více informací...  Download... Protokol z obhlídky místa KAPLE SV.ANNY
kB 20.12.2010
Klikněte pro více informací...  Download... Vyskeř-obnova dětského hřiště na návsi
kB 31.05.2010
Klikněte pro více informací...  Download... Vyskeř-obnova dětského hřiště na návsi
kB 31.05.2010
Klikněte pro více informací...  Download... Obec Vyskeř příjme údržbáře.
kB 10.03.2010
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na kapli Sv.Anny
kB 20.01.2010
Klikněte pro více informací...  Download... Výzva k předložení nabídek na prořez stromů je zrušena!!!
kB 12.12.2009
Klikněte pro více informací...  Download... sestava PC k provozování služby CZECHPOINT
kB 21.09.2009
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení \"Vyskeř rozvojové území pro stavbu RD\"
kB 03.08.2009
Klikněte pro více informací...  Download... Výzva-rekonstrukce hráze sedimentační nádrže
kB 13.07.2009
Klikněte pro více informací...  Download... Zadání výběrového řízení na opravu požárního vozu AVIA
kB 15.04.2009
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení-dveře na sále OÚ
kB 02.07.2008
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení-obložení na sále OÚ
kB 02.07.2008
Klikněte pro více informací...  Download... Výběrové řízení-podlaha na sále
kB 02.07.2008
Klikněte pro více informací...  Download... PD k zasíťování RD Vyskeř
kB 11.06.2008
Klikněte pro více informací...  Download...
kB 11.06.2008
Klikněte pro více informací...  Download... stará škola-výměna oken
kB 07.01.2008
Klikněte pro více informací...  Download... Obnova místní komunikace Poddoubí
kB 05.11.2007
Klikněte pro více informací...  Download... Podlaha v penzionu Vyskeř
kB 04.07.2007

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz